ผลการค้นหา

หนังสือและสื่อธรรม

มูลนิธิพุทธิกา 8 ตุลาคม 2018

แนวคิด ฝ่ายงานหนังสือและสื่อธรรม โดย มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ส่งเสริมการนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างสมสมัย และเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมามีคุณค่าต่อสังคม รายได้จากการสนับสนุนการจัดพิมพ์ จะนำไ

ปลุกสติ ออนไลน์

@budnetstaff 7 ตุลาคม 2018

แนวคิดโครงการ โครงการ “ปลุกสติ ออนไลน์” หรือ Mindfulness Online by Buddhika Network (MOBB) เป็นโครงการนำร่องโดย มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ที่ต้องการสร้างสรรค์คอร์สปฏิบัติธรรมนอกรูปแบบ ซึ่งเป

ฉลาดทำบุญ

มูลนิธิพุทธิกา 6 ตุลาคม 2018

แนวคิดโครงการ การทำบุญ ตามความคุ้นชินของคนทั่วไป มักเข้าใจกันว่าต้องเป็นการทำทานด้วยข้าวของเงินทอง และต้องทำกับพระสงฆ์เท่านั้นแต่ความจริงแล้วการทำบุญตามหลักพุทธศาสนาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเท่านี้ หากยังร

เผชิญความตายอย่างสงบ

มูลนิธิพุทธิกา 5 ตุลาคม 2018

แนวคิดโครงการ ความตายถูกรับรู้แต่ด้านความสูญเสีย เจ็บปวดทรมาน เป็นอัปมงคล น่าหวาดกลัว จึงทำให้คนพากันแกล้งลืมความตาย ไม่ตระหนักถึงความจริงว่า ความตายต้องมาเยี่ยมเยือนเราอย่างแน่แท้ในวันหนึ่ง ความกลัวท

สายด่วนให้คำปรึกษาทางใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย

มูลนิธิพุทธิกา 4 ตุลาคม 2018

แนวคิดโครงการ การเยียวยาทางจิตใจแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ยังเป็นเรื่องที่ผู้คนในปัจจุบันให้ความสนใจกันน้อย เป็นผลให้ชีวิตในช่วงสุดท้ายของผู้ป่วยเป็นอันมากเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน จนไม่อาจจากไปได้อย่างสงบ

ส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ โรงพยาบาล และชุมชน

@budnetstaff 3 ตุลาคม 2018

โครงการช่วงที่หนึ่ง : ส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ โรงพยาบาล และชุมชน ในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย ในปี 2551 มีการสำรวจผู้ป่วยกว่า 2 ล้านคนในโรงพยาบาล 44 จังหวัด พบว่ามีอัตราการป่วยด้วยโรคเร

สุขแท้ด้วยปัญญา

มูลนิธิพุทธิกา 2 ตุลาคม 2018

ทัศนคติอันเป็นที่มาแห่งความสุข 1. การคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง การคิดถึงแต่ตนเอง ทำให้จิตใจคับแคบ  อัตตาหรือตัวตนใหญ่ขึ้น ทำให้ถูกกระทบหรือเป็นทุกข์ได้ง่าย  ขณะเดียวกันก็เป็นคนสุขยาก เพราะได้เท่าไรก็ไ

ป่วน

มูลนิธิพุทธิกา 1 ตุลาคม 2018

เพื่อนตัวป่วน : นิวรณ์ 5 นิวรณ์ คือ สิ่งที่ขวางกั้นจิตทำให้สมาธิไม่อาจเกิดขึ้นได้ หรือ อกุศลธรรมที่คอยทำลายล้างความดี ได้แก่ 1. อยาก (กามฉันทะ) อยากได้อยากเอาในรูป รส กลิ่น สัมผัส ที่น่าปรารถนา  ความอ