หนังสือ : การดูแลภิกษุอาพาธในโรงพยาบาล

เครือข่ายพุทธิกา 13 กันยายน 2018

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ได้จัดทำหนังสือเรื่อง การดูแลภิกษุอาพาธในโรงพยาบาล โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ฆราวาส ภิกษุ และบุคลากรต่างๆ มีความเข้าใจเรื่องการดูแลพระอาพาธ ได้ตรงกันและดียิ่งขึ้น

จึงขอเชิญร่วมทำบุญสมทบพิมพ์ หนังสือ การดูแลภิกษุอาพาธในโรงพยาบาล เพื่อแจกเป็นธรรมทานให้โรงพยาบาลและวัดทั่วประเทศ โดยมียอดพิมพ์จำนวน 3,000 เล่ม สมทบค่าพิมพ์เล่มละ 40 บาท รายได้ทั้งหมดสมทบเป็นต้นทุนการผลิต (พิมพ์แบบสี่สีทั้งเล่ม)

หมายเหตุ

เครือข่ายพุทธิกาจะดำเนินการจัดส่งให้วัด โรงพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือหากท่านใดประสงค์รับหนังสือไปแจกเป็นธรรมทานเอง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ เครือข่ายพุทธิกา (จัดส่งให้ฟรี)

ติดต่อได้ที่

เครือข่ายพุทธิกา

เลขที่ 45/4 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 02-8824387, 098-9063488, 081-6587241

Email: b_netmail@yahoo.com

ID Line: 0989063488

รายละเอียดการโอนเงิน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์

ชื่อบัญชี มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา

ประเภท ออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 157-1-31863-4